Trådar

SMS-broderier

Ladda upp ditt eget sms-broderi
SMS-broderi #2155 Trådar finns på plats i textilstaden Borås inför Ambience, en forskningskonferens som handlar om textil och teknik med deltagare från hela världen. SMS-broderi #1831 15 skolpojkar 3 pedagoger SMS-broderi #923 Sms blir doppåseSMS-broderi #1706 Liten althea SMS-broderi #694 Ibland är tålamodet med den yngre generationen inte på topp. Däremot ger det upphov till fantastiska skratt. SMS-broderi #685 Fortsatte med blå tråd på någon annans smsSMS-broderi #2178 Intensivdagarna har börjat SMS-broderi #1029 SMS-broderi #2818Min syster och hennes pojkvän skriver väldigt underliga meddelanden till varandra. Det här är ett av deras "Godnatt" sms.SMS-broderi #1380 Nyfiken liten skatare SMS-broderi #929 Brak kväll. Broderi akademins några flitiga deltagare en torsdagkväll i oktober SMS-broderi #1946Södra Lappland förståss....SMS-broderi #2362 Tygvisning

Trådar en mobil syjunta

Vad händer när det långsamma broderiet möter det snabba språket? Det var frågan vi ställde oss inför projektet startade. 2008 påbörjades arbetet med Trådar – en mobil syjunta. Våren 2009 genomfördes en pilotturné. Den 9 oktober 2009 var det så premiär i Väskinde bygdegård, Gotland.

Trådar – en mobil syjunta. Digital kommunikation och traditionellt hantverk möts i en turnerande syjunta. En resa som avslutades den 24 oktober 2014, på Malmö högskola, när Åsa Ståhl och Kristina Lindström presenterade sin avhandling. Men trådarna virvlar ändå vidare, på något sätt …

Trådar – en mobil syjunta är en utställning och workshop som väcker många frågor kring vårt sätt att mötas, kommunicera och uttrycka oss. Läs mer om Trådar

Ni kan också följa Trådar på Facebook.

Om trådarna …

Trådar – en mobil syjunta har rest runt i landet sedan de första piloterna 2009. Fredagen den 24 januari 2014 presenterar Kristina Lindström och Åsa Ståhl sin avhandling Patchworking Publics-in-the-Making. Design, Media and Public Engagement vid Malmö högskola.

Nordiska museet i Stockholm har med material från Trådar som exempel på samtida uttryck i deras utställning Folkkonst, där ett av rummen tillägnats Samtida skapande. Trådar finns också med, som ett av de lärande exemplen i Kulturrådets rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället, om samarbeten mellan institutioner och civilsamhället.

Kristina Lindström och Åsa Ståhl presenterade det akademiska papret Threads without Ends – A mobile sewing circle om hur det är möjligt att få Trådar att resa på Nordic Design Research Conference 2011 i Helsingfors. I en annan hemisfär, på en konferens i Sydney presenterades pilotturnén och hur Trådar som mötesplats för förhandlingar om angelägenheter kan jämföras med såväl historiska syjuntor som skuggregeringar: Threads – A Mobile Sewing Circle: Making Private Matters Public in Temporary Assemblies.