Trådar

Om Trådar

Vad händer när det långsamma broderiet möter det snabba språket? Digital kommunikation och traditionellt hantverk möts i en turnerande workshop.

Den nya tekniken gör det möjligt att ständigt vara uppkopplad och snabbt dela information med andra. Broderiet är däremot långsamhetens teknik som skapar utrymme för ett helt annat tempo. Hur har vårt sätt att mötas och kommunicera förändrats? I Trådar knyts SMS och broderi samman till ett nät av berättelser.

Genom möten mellan olika grupper kan vi öppna upp för fler att ta plats på den demokratiska arenan. Bygdegårdarnas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Förbundet Vi Unga, Riksutställningar och Malmö högskola samarbetar för att öka kommunikationen över generationsgränser och väva ihop mötesplatser i Sverige.

Trådar – en mobil syjunta är en turnerande utställning och workshop vars innehåll skapas av de som deltar. En mötesplats för dialog, där vi broderar SMS för hand och med en omprogrammerad symaskin. Workshopen väcker många frågor kring vårt sätt att mötas, kommunicera och uttrycka oss. I utställningen finns också inspirationsmaterial så som bilder, böcker och exempel på olika konstprojekt kring temat broderi och språk.

Samarbetspartners

Riksutställningar

Producerar och turnerar utställningar och arbetar för att utveckla av utställningsmediet genom bla. kurser och utbildningar.

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbunder Vuxenskolan är studieförbundet som skapar kreativa mötesplatser och ger varje människa möjligheter att växa.

Vi Unga

I Vi Unga förverkligar över 6000 unga människor sina idéer och drömmar.

Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund är en riksorganisation med 1400 anslutna bygdegårdsföreningar över hela landet – 1400 arrangörer och mötesplatser!

Malmö Högskola

Åsa Ståhl och Kristina Lindström har tidigare arbetat med SMS-broderi-syjuntor och ingår i projektet som en del av deras doktorandarbete på K3, Malmö högskola.