Trådar

Malmö högskola, Malmö, 24 januari 2014

Trådar – en mobil syjunta är en mötesplats där du får möjlighet att tillsammans med andra ägna tid åt det som går snabbt i vardagen. Fast det här är ingen av de vanliga syjuntorna …

24 januari 2014
Malmö universitet, Östra Varvsgatan 11, U-båtshallen, Hörsalen.
Trådar – en mobil syjunta är på besök i Malmö!

Framläggande av avhandling

Kristina Lindström och Åsa Ståhl presenterar och försvarar sin avhandling Patchworking Publics-in-the-Making. Design, Media and Public Engagement

Välkommen till Malmö högskola!
Läs mer genom att klicka här.

Trådar – en mobil syjunta, en del av ett forskningsprojekt

För mer information:
Hämta avhandlingen genom att klicka här.

LÄS MER PÅ
www.mobilsyjunta.se
www.facebook.com/mobilsyjunta