Trådar

Tygböcker

Tygböcker väver samman angelägenheter i text och textil i fem olika böcker. Spår av samtal som pågår i denna mobila syjunta broderas i böcker. Förhoppningsvis kan dessa fragment inspirera till nya samtal och funderingar, både i kommande syjuntor och här på webben.

Hand-Maskin

Digitalt-Fysiskt

Långsamt-Snabbt

Flyktigt-Bestående

Privat-Offentligt

Fem trådar som väver samman

Fem tygböcker med varsitt tema reser med Trådar – en mobil syjunta. Där samlas, samsas och bråkar textil och text med varandra.

Det blir lite som att skriva i marginalen i en bibliotekslånad bok. Det som är broderat på en sida i tygboken kommer andra att se och kunna reagera på; fortsätta på samma linje eller säga emot. Lägga till sin egen erfarenhet. Eller bara samtala med själva tygbokssidan.

I Trådar som helhet vävs det kortfattade, snabba och flyktiga samman med det långsamma och bestående: Vi arbetar med händer och maskiner, digitalt och fysiskt. Vår förhoppning är att det som till en början kan uppfattas som motsatspar genom berättande från flera perspektiv och positioner kan nyanseras.